Clockaudio 超心形电容话筒 C815E-RF

类型: 电容 拾音图形: 超心形 频响范围: 50Hz- 18KHz 灵敏度: -45dB +/-3dB 1KHz (0dB - 1V/Pa) 阻抗: 200 信噪比: 64dB(A) 最大声压级 : 125dB 1%THD 幻像电源: 9-48V 接口: 公3 针 XLR 附件:W81防风泡沫罩 总长: 327.5mm 头径:10mm 轴径:7mm 重量:...

 类型: 电容 

拾音图形: 超心形
频响范围: 50Hz- 18KHz
灵敏度: -45dB +/-3dB 1KHz (0dB - 1V/Pa)
阻抗: 200 Ω 
信噪比: 64dB(A)
最大声压级 : 125dB  1%THD
幻像电源: 9-48V
接口: 公3 针 XLR
附件:W81防风泡沫罩
总长: 327.5mm   头径:10mm  轴径:7mm
重量:122g